Členské příspěvky

Členské příspěvky jsou jedním ze základních zdrojů financování našeho klubu, těmi dalšími jsou zejména dotace (Národní sportovní agentura, Zlínský kraj, statutární město Zlín), dále pak reklama či sponzoring a příjmy z pronájmu prostor a ploch. Členské příspěvky tak pomáhají pokrýt významnou část nákladů na bezproblémové fungování klubu – organizační, trenérské a materiální zabezpečení sportovní činnosti jednotlivých týmů a údržbu rozsáhlého areálu.

Zajistit stabilní zázemí na úrovni 21. století a širokou členskou základnu je pro menší fotbalový klub, jako je ten náš, opravdu poměrně složité, zvláště při vědomí toho, že většina z nás vykonává činnost ve vedení a při fungování klubu zcela zdarma ve svém volném čase. Sportovní areál našeho klubu obsahuje dvě travnaté hrací plochy, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, tenisové kurty a hasičské cvičiště. Dále objekt kabin s hospodou ve II.NP, garáž se skladem, dřevěnou pergolu a tribunu. Celkem má areál rozlohu více než dva hektary a snažíme se jej neustále zvelebovat. Cílem je tento trend udržet i nadále a poskytnout všem členům klubu co nejkvalitnější zázemí.

Výše členských příspěvků je stanovena výborem klubu vždy na začátku příslušného kalendářního roku.

Schválená výše členských příspěvků pro rok 2024 je následující:

Předpřípravka, mladší a starší přípravka: 3.000,- Kč/rok

Mladší a starší žáci: 3.000,- Kč/rok

Dorost: 2.000,- Kč/rok

Muži A:  1.200,- Kč/rok

Muži B: 2.400,- Kč/rok

Stará garda:  2.400,- Kč/rok

Členové nehrající: 800,- Kč/rok

Členové nad 65 let: 400,- Kč/rok

V těchto členských příspěvcích je u hráčů zahrnut i povinný členský poplatek FAČR.

Termíny úhrady členských příspěvků:

Příspěvky se hradí 2x ročně (vždy poloviční částku) v následujících termínech:

  • Pro jarní část sezóny nejpozději do 15.4.
  • Pro podzimní část sezóny nejpozději do 15.10.

Každý člen obdrží platební výzvu v klubové členské sekci!

V této sekci je rovněž možno vytisknout potvrzení o platební úhradě.

Platební údaje:

Členské příspěvky se hradí až po obdržení platební výzvy v klubové členské sekci na následující bankovní účet:

Členský účet FK Mladcová č. 9190190191/2010, Fio banka

Poznámka: Člen, který nevstoupil do členské sekce, je povinen v uvedených termínech uhradit členský příspěvek na výše uvedený členský účet, jako variabilní symbol uvede rodné číslo.

Slevy:

Trenéři a vedoucí mužstev:

Platí pouze 400,- Kč/rok, tj. členský poplatek FAČR. Jejich děti v klubu platí 25% schváleného ročního příspěvku.

Sourozenecká sleva:

Tato sleva ve výši 50% platí jen u mládežníků a to pro druhého, případně dalšího sourozence hráče, který je již členem klubu. Uplatňuje se vždy u mladšího rodinného příslušníka a neplatí pro děti trenérů a vedoucích mužstev.

Dary či reklama:

Pro člena, který zajistí finanční či věcný dar pro klub formou darovací smlouvy, případně zajistí finanční plnění formou smlouvy o reklamě (vše po předchozím projednání) nabízíme možnost v případě:

  • Plnění v hodnotě nad 10.000,- Kč včetně – snížení příspěvku o 25%
  • Plnění v hodnotě nad 20.000,- Kč včetně – snížení příspěvku o 50%
  • Plnění v hodnotě nad 30.000,- Kč včetně – snížení příspěvku o 75%
  • Plnění v hodnotě nad 40.000,- Kč včetně – snížení příspěvku o 100%

Případné další mimořádné požadavky související s platbou členských příspěvků bude na základě žádosti v klubové členské sekci řešit individuálně výbor Fotbalového klubu.

Každý registrovaný člen klubu v klubové členské sekci má rovněž nárok na slevu sportovního vybavení v prodejně Mtrade ve výši 20% z prodejní maloobchodní ceny.

Investice do potomků, jejich tělesného a společenského rozvoje je tou nejlepší investicí, stejně tak u starších hráčů investice do sebe sama. Proto věříme, že následující větu uvádíme jen a pouze informativně. Neuhrazení členských příspěvků je důvodem k nenasazení hráče k zápasům a neumožnění jeho dalšího trénování.

Závěrečná poznámka zejména pro některé členy a rodiče:

Klub musí fungovat, i když je zrovna některý člen nemocný, zraněný, případně jej nenavštěvuje z jiných srozumitelných důvodů. Zejména je stále potřeba platit spotřebované energie či jinak udržovat rozsáhlý areál, který je vlastnictvím klubu, tedy defacto všech registrovaných členů. Každý člen má tedy nejen možnost a právo využívat klubová zařízení, ale má vůči klubu i povinnosti, a tou základní je řádně a včas platit členské příspěvky.