Informace o klubu

Fotbalový klub Mladcová je klub sídlící v jedné z místních částí města Zlína.

4_20220508_090506.png

Náš klub byl založen v roce 1941, tehdy jako Sportovní klub Mladcová. Po nástupu totality byl v roce 1949 klub stejně jako celá tehdejší tělovýchova násilně včleněn do Sokola a vystupoval pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Mladcová. V červnu 2015 pak byl na mimořádné valné hromadě schválen nynější název – Fotbalový klub Mladcová.

Ještě za války bylo členy oddílu postaveno fotbalové hřiště u tehdejší Holešovské silnice v místě dnešních tenisových kurtů před hřbitovem. Stávající areál byl stavěn rovněž našimi členy v akci Z a slavnostně otevřen v září 1974. Od té doby je neustále vylepšován až do nynější podoby s hlavním travnatým fotbalovým hřištěm, tréninkovým travnatým fotbalovým hřištěm, dvěma antukovými tenisovými kurty, víceúčelovou plochou s umělým povrchem a hasičským cvičištěm.

V prvních poválečných letech měl klub nejen fotbalový oddíl, ale i oddíl volejbalový, lyžařský, v letech sedmdesátých a osmdesátých pak zase cvičební oddíl ZRTV. V současné době se však věnujeme pouze fotbalu a rekreačnímu tenisu.

Pomineme-li krátké poválečné intermezzo hrávala Mladcová dlouhá léta okresní soutěže. První vzestup se datuje na počátek osmdesátých let, kdy se zde dva roky hrála tehdejší I.B třída. Začátkem devadesátých let jsme opět postoupili do I.B třídy a na přelomu tisíciletí do I.A třídy Krajského fotbalového svazu Zlín. Tu jsme hráli 15 let, během kterých jsme dvakrát obsadili druhé místo. V roce 2016 jsme sestoupili do I.B třídy, kde jsme hráli celu dobu na špici tabulky. V sezóně 2021/22 se nám podařilo tuto soutěž vyhrát a v současnosti tak hrajeme opět I.A třídu.

Klub má v současné době v mistrovských soutěžích celkem 7 mužstev – z toho áčko mužů a dorost hrají krajské soutěže, béčko mužů, starší žáci, mladší žáci, starší a mladší přípravka pak soutěže okresní. Kromě nich máme ještě družstvo bývalých hráčů Old Boys. V jednotlivých mládežnických kategoriích se fotbalu v našem oddíle pravidelně věnuje zhruba 100 hráčů.

Náš areál již tradičně využívá ke svému tréninkovému procesu zlínský hokejový tým mužů i jeho mládežnické celky. V minulosti náš trávník využilo i několik fotbalových mládežnických reprezentací (Itálie, Černá Hora, Japonsko, Dánsko, Maďarsko) k tréninkům při mládežnických kvalifikačních turnajích hraných ve zlínském kraji.

Každoročně také pořádáme v našem areálu několik akcí pro širokou veřejnost – sportovně-vědomostní soutěž pro děti Mladcovská hoblovačka (ve spolupráci se Zálesákem a hasiči), Mladcovskou zabíjačku apod.

Mimo organizovaný sport se snažíme vyjít vstříc i obyvatelům naší místní části, ve spolupráci s městem Zlín se nám podařilo modernizovat dětské hřiště pro nejmenší, které nyní na naše náklady udržujeme, díky naší aktivitě zde Magistrát města Zlína postavil víceúčelové hřiště, o které se rovněž staráme, a na rozdíl od jiných podobných hřišť je bez větších omezení přístupné veřejnosti. Mládež z Mladcové má rovněž přístup na travnatou plochu tréninkového hřiště.

Nedílnou součástí areálu je naše hospůdka.
head_1head_2head_3
column_1column_2column_3
row_1_column_1row_1_column_2row_1_column_3