FAČR registrace

Členství ve Fotbalové asociaci České Republiky (FAČR) – informace a návod pro nové členy FK Mladcová

  1. Každý hráč musí být členem Fotbalové asociace.
  2. Elektronická žádost je k dispozici zde: https://is.fotbal.cz/?discipline=football
  3. Každý žadatel o členství je povinen svou elektronickou žádost (přihlášku) vyplnit sám osobně (případně prostřednictvím zákonného zástupce/opatrovníka).
  4. Žadatel (zákonný zástupce) vyplní veškeré povinné údaje elektronické žádosti a zaškrtne pole „Chci se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“, kde uvede buď číslo našeho klubu – 7240331, nebo název: Fotbalový klub Mladcová. Následně zvolí způsob platby (elektronicky – platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet FAČR) a odešle žádost. Po odeslání žádosti čeká na schválení pověřeným administrátorem našeho klubu. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství. U žadatelů mladších 15-ti let je administrátor navíc povinen ověřit souhlas zákonného zástupce.
  5. Upozorňujeme, že podle stanov FAČR je vyplnění elektronické žádosti (přihlášky) člena FAČR jinou osobou nebo případně klubem disciplinárním proviněním, za které může být vyplňující osoba, případně klub orgány FAČR potrestán.
  6. Výše členských příspěvků (platby registračního poplatku):    
  • členové do 18-ti let: 200,- Kč
  • členové 18-70 let: 400,- Kč

(Platba členství je vždy na kalendářní rok, v následujících letech pak již za členy klubu hradí členské poplatky FAČR náš klub.)

Dne 5. března 2024 nasadila Fotbalová asociace České republiky novou verzi informačního systému Naše ISko, která v první fázi nabízí nové funkcionality především v oblasti členství.

Dosavadní stav, kdy členové často neprováděli registraci vlastním postupem, byl v rozporu s předpisy FAČR i požadavky občanského zákoníku. Je nutné, aby každý nový člen byl absolutně srozuměn s tím, že se stává členem FAČR. Obdobné odůvodnění se týká potvrzení přestupů, kdy se nezřídka stávalo, že hráč o přestupu, který si potvrdily kluby mezi sebou, nevěděl. I doteď však platilo, že hráč musí s přestupem dávat souhlas formou podepsaného formuláře, nyní se tak tato povinnost elektronizuje. Tím, že každý člen má nyní možnost mít vlastní profil a do budoucna bude mít možnost vyřizovat veškerou agendu spojenou s FAČR (hrazení členských příspěvků, komunikace s odbornými komisemi, doručování rozhodnutí apod.) prostřednictvím svého profilu, musí mezi tyto funkce patřit i potvrzení přestupu, se kterým hráč musí souhlasit.

Metodický návod k dispozici zde:

https://www.fotbal.cz/facr/doc...